top of page

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Black Background

Тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлага

Black Background

МНРИК-н нийгмийн хариуцлагын бодлого нь олон улсын жишигт нийцсэн  үйл ажиллагааны орчинтой, олон улсад өрсөлдөх чадвартай компанийг бий болгоход зорьдог.  Бид ажилчид болон үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн ард иргэдийн сайн сайхан, хөгжил цэцэглэлтийн төлөө урт хугацааны бодитой зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.

MongolianHerderBoy.jpg

Байгаль орчныг хамгаалах удирдлагын систем

Байгаль орчныг хамгаалах удирдлагын тогтолцооны гол зорилго нь төслөөс байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлийг урьдчилан илрүүлж түүнээс сэргийлэх, бууруулах ба хянахад чиглэсэн байна. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо нь дараах 5 үе шаттай

Төлөвлөх
Хэрэгжүүлэх
Хяналт шалгалт хийх
Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх
Байгаль орчны бодлогыг тодорхойлох

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

МНРИК-н нийгмийн хариуцлагын бодлого нь олон улсын жишигт нийцсэн  үйл ажиллагааны орчинтой, олон улсад өрсөлдөх чадвартай компанийг бий болгоход зорьдог.  Бид ажилчид болон үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн ард иргэдийн сайн сайхан, хөгжил цэцэглэлтийн төлөө урт хугацааны бодитой зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.

Gobi+desert+mongolia.jpg

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Бид дотоодын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих замаар орон нутаг, бүс нутаг, улс орон хамгийн их байлгахыг зорьж байна. Халзан бүрэгтэй төсөл нь бүс нутгийн сайн сайхан байдал, ирээдүйн эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд эрүүл мэнд боловсролын хөтөлбөр санаалчилгад шууд хөрөнгө оруулалт хийх болно.

Shaking Hands

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛТ

МНРИК нь Халзан Бүрэгтэй төслийг хөгжүүлэх стратегийг боловсруулахдаа эхний 10н жилд уулын агуулга өндөртэй хэсэгт төвлөрч ажиллах бөгөөд дараагийн жилүүдэд уурхайн ашиглалтыг хугацааг 40 гаруй жил ашигтай тогтвортой ажиллуулах боломжтой нэмэлт үе шатуудыг хэрэгжүүлнэ гэж тодорхойлсон. Энэхүү үе шаттай өргөтгөл нь төслийн дэд бүтгцийг дээд зэргээр ашиглах боломжийг хангаж бүс нутагт олон арван ажлын байр мөн эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоно гэж үзэж байна. 

Mongolian-herders-KIRSTEN-DALES.jpg
photo_2022-04-11_16-16-48-removebg-preview.png
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-19 , Худалдаа хөгжлийн банкны төв байр, 14 давхар
 
+976 75051801
bottom of page