top of page
Solar Panels

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Ногоон ирээдүйн төлөөх хариуцлагатай уул уурхай

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ БА НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

МНРИК-н нийгмийн хариуцлагын бодлого нь олон улсын жишигт нийцсэн  үйл ажиллагааны орчинтой, олон улсад өрсөлдөх чадвартай компанийг бий болгоход зорьдог.  Бид ажилчид болон үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн ард иргэдийн сайн сайхан, хөгжил цэцэглэлтийн төлөө урт хугацааны бодитой зорилтуудыг тавин ажиллаж байна.

Screenshot 2023-06-23 143217.jpg

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Screenshot 2023-06-28 104633_edited.jpg

ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА

Screenshot 2023-06-14 160813.jpg

ХАБ БА ЭРҮҮЛ АХУЙ

White Columns

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

Untitled design 0202.png

КОМПАНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

esg cover mongol.png

БОНЗ-Н ТАЙЛАН

bottom of page