top of page
Screenshot 2023-06-14 155748.jpg

БИДНИЙ ТУХАЙ

Дэлхийн хэмжээний хүнд ГХЭ-ийн нийлүүлэгч болж эрчим хүчний шилжилт, ногоон технологийн хөгжилд өөрсдийн бодит хувь нэмрийг оруулах.

МОНГОЛИАН НЭШНЛ РИЙР ИЙРТ КОРП ХХК

МНРИК нь дотоодын 100% хөрөнгө оруулалттай үндэсний уул уурхайн компани юм. Бид 2010 онд үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш геологи, хайгуул уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд өдгөө Ховд аймгийн Мянгад сумын нутагт орших ГХЭ-ийн Халзан бүрэгтэй төсөл дээр төвлөрөн ажиллаж байна.

Screenshot 2024-02-22 145342.jpg

АЛСЫН ХАРАА

Дэлхийн хэмжээний хүнд ГХЭ-ийн нийлүүлэгч болж эрчим хүчний шилжилт, ногоон технологийн хөгжилд өөрсдийн бодит хувь нэмрийг оруулах.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

timeline mon.png
Chess Game

СТРАТЕГИ

Screenshot 2023-06-28 121520.jpg

ТӨСЛИЙН БАГ

bottom of page