top of page

Mongolian National Rare Earth Corp ХХК-ийн тухай

MNREC-ийн 100%-ийн эзэмшилд байгаа Монголын баруун хэсэгт орших Халзан бүрэгтэй төсөл нь салхин турбин, цахилгаан машин, цахилгаан хэрэгсэлд ашигладаг соронзонд чухал ач холбогдолтой элементүүдээр баялаг юм. Энэ нь мөн дагалдах бүтээгдэхүүн болгон гаргаж болох бусад хэд хэдэн элементийн хүчтэй агуулгатай.

  Өрөмдлөг, гадаргын нарийвчилсан зураглалаар батлагдсан геостатистик нөөцийн тооцоогоор Халзан бүрэгтэй нь диспрозиумын дэлхийн хамгийн том боловсруулагдаагүй эх үүсвэрүүдийн нэг болохыг тогтоожээ.

 

МҮХАҮТ төслийн эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг 2021 онд хийж дуусгаж, эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг эхлүүлсэн бөгөөд 2022 онд 50,000 метр өрөмдлөг хийж, өндөр агуулгатай 1-р шатны нөөцийг тогтоох юм.

Wind Mills
MNREC_LOGO__2_-removebg-preview.png

CHANGING THE FUTURE

OF THE WORLD'S CRITICAL METAL SUPPLY 

WHY KHALZAN BUREGTEI?

Dy

ONE OF WORLD’S BIGGEST DYSPROSIUM DEPOSITS

REEs: CRITICAL FOR GREEN TECHNOLOGIES

RICH IN HIGH-DEMAND REEs: Dy, Nd, Pr and Tb

LOW STRIP RATIO, RAPID DEVELOPMENT

THIRD NEIGHBOR INVESTMENTS PREFERRED IN STRATEGIC DEPOSITS

MAJORITY SHAREHOLDER IS FINANCIALLY STRONG AND COMMITTED

thequint_2019-11_241da88b-93c0-4577-9c69-72a4c7c28461_MG_EZS_100_1000_V03.jpg
photo_2022-03-01_11-16-52-removebg-preview.png

НОГООН ТЕХНОЛОГИЙН ИРЭЭДҮЙ

IMG_7920.JPG

550

Direct Employment

12.5 years

Mine life

$485 million

Post-tax NPV

$15 million

Annual Royalty for Mine Life 

KHALZAN BUREGTEI PROJECT PHASE 1
IN NUMBERS

30% IRR

Post-tax IRR

52.3 Mt

Life-of-Mine Mill Feed

0.19

Strip ratio

8.4%

Average rare-earth oxide (REO) grade

5.7 years 

Payback Period

155 kt

Average annual concentrate production

bottom of page