top of page

ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Black Background

Тогтвортой байдал ба нийгмийн хариуцлага

Black Background

MNREC-ийн байгууллагын болон нийгмийн хариуцлагын бодлого нь олон улсын жишигт нийцсэн үйл ажиллагааны орчинтой, олон улсад өрсөлдөх чадвартай компанийг бий болгоход чиглэгддэг. Бид ажилчид болон үйлчилж буй олон нийтийнхээ сайн сайхан, хөгжил цэцэглэлттэй уялдуулан бодитой, урт хугацааны тогтвортой зорилтуудыг дэвшүүлэхийг эрмэлздэг.

MongolianHerderBoy.jpg

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА

MNREC нь дараахь замаар ногоон, тогтвортой ирээдүйг бий болгоход туслах үүргээрээ бахархдаг.

Төлөвлөх
Хэрэгжүүлэх
Хяналт шалгалт хийх
Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх
Байгаль орчны бодлогыг тодорхойлох

ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ & НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

MNREC-ийн байгууллагын болон нийгмийн хариуцлагын бодлого нь олон улсын жишигт нийцсэн үйл ажиллагааны орчинтой, олон улсад өрсөлдөх чадвартай компанийг бий болгоход чиглэгддэг. Бид ажилчид болон үйлчилж буй олон нийтийнхээ сайн сайхан, хөгжил цэцэглэлттэй уялдуулан бодитой, урт хугацааны тогтвортой зорилтуудыг дэвшүүлэхийг эрмэлздэг.

Gobi+desert+mongolia.jpg

НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨР

Бид үндэсний болон хувийн бараа, үйлчилгээ нийлүүлэгчдийг дэмжих замаар төслийн үр өгөөжийг орон нутаг, бүс нутаг, улс оронд хамгийн их байлгахыг зорьж байна. Халзан бүрэгтэй төсөл нь бүс нутгийн сайн сайхан байдал, ирээдүйн эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд эрүүл мэнд, боловсролын хөтөлбөр, санаачилгад шууд хөрөнгө оруулалт хийх болно.

Shaking Hands

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛТ

MNREC нь Халзан бүрэгтэй төслийг хөгжүүлэх стратегийг боловсруулсан бөгөөд энэ нь жижиг бөгөөд төвлөрсөн эхний 10 жилийн үе шатанд төвлөрч, дараагийн жилүүдэд уурхайн ашиглалтын хугацааг 40+ жил ашигтай, ашигтай байх боломжтой нэмэлт үе шатуудад өргөтгөх боломжтой. тогтвортой үйл ажиллагаа. Энэхүү шат дараатай өргөтгөл нь төслийн дэд бүтцийг дээд зэргээр ашиглах боломжийг хангаж, бүс нутагт олон арван жилийн ажлын байр, эдийн засгийн өсөлтийг бий болгож байна.

Mongolian-herders-KIRSTEN-DALES.jpg
photo_2022-04-11_16-16-48-removebg-preview.png
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-19 , Худалдаа хөгжлийн банкны төв байр, 14 давхар
 
+976 75051801
bottom of page